Nieuwbouw
Leslokaal, mediatheek, toiletten

Alle lokalen zijn al jaren in gebruik, ook in het speellokaal, het handvaardigheidlokaal en in een noodgebouw wordt lesgegeven.
Maar nu zijn alle zaken rond om een nieuw lokaal te bouwen: Hier volgt een fotoverslag van de bouw.

Voorjaarsvakantie, de palen staan klaar. De leerlingen hebben vrij, want het is vakantie, dus geen geluidsoverlast.
19-02-2002 het fundament wordt gelegd. Zo groot gaat het dus worden, de buitendeur wordt een binnendeur.
Fundament met leidingen (27 februari) Het materiaal voor de systeemvloer ligt klaar.
17-3-2002 Muren en ramen, de grote lijnen zijn zichtbaar. En nog een plaatje van de zijkant.
We zijn zo ongeveer op het hoogste punt aangekomen. En een foto van het dak!
Het begint er al aardig op te lijken. Nog een plaatje van de andere kant..
..en zo ziet het er van binnen uit!
De ballonnen hangen klaar voor de (verre) reis. Bedenk hier zelf maar een toelichting bij. Daar gaan ze..
Met z'n allen op de foto.