Aanmelden nieuwe leerlingen!

Hartelijk welkom. Fijn dat u zich oriënteert op onze school voor de aanmelding van uw zoon/dochter. 

Data: 4 en 5 februari 2019

Hoe verloopt de aanmeldingsprocedure?

  1. U neemt contact op met de directie (0182-341448; directie@ons-stolwijk.nl)
  2. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Dit kan tijdens de aanmeldingsavonden van begin februari of op een ander tijdstip
  3. Wanneer er wederzijds herkenning is, wordt het aanmeldingsformulier ingevuld, waarna de inschrijving definitief is

Meer info en veelgestelde vragen: Aanmelden nieuwe leerlingen

 

 

Ouderavond 21e eeuwse vaardigheden

Hoe ziet ons onderwijs in de toekomst er uit? Welke vaardigheden zijn dan nodig, waar zijn we zuinig op en wat willen we liever kwijt? Ouders en leerkrachten dachten samen na over over ons onderwijs, over vaardig zijn en waardig zijn en deden ervaring op met enkele vaardigheden.