Workshop Verhaal schrijven

Maandagmiddag 4 februari stapt Teunie Suijker ons lokaal, van groep 4,  binnen.

Zij is schrijfster van kinderboeken en komt ons een les ‘Kort verhaal schrijven’ geven.

Wat heeft zij al veel boeken geschreven!!

Eerst vertelt zij ons hoe zij aan ideeën voor een boek komt, bv. een berichtje uit de krant of een gebeurtenis in haar omgeving.

Na heel veel woorden over een gekozen onderwerp opgeschreven te hebben gaat zij met die woorden allerlei zinnen maken.

En zo ontstaat haar nieuwe boek.

Nu gaan wij aan de slag. Wij bedenken waarover wij willen schrijven en noteren woorden over ons onderwerp. Daarvan maken wij  korte zinnen en bedenken dan  het begin, slot en tussenstuk van ons verhaal. En wat ontstaan er mooie, spannende verhalen.

Wij wilden allemaal wel ons verhaal voorlezen. Tot slot zei Teunie: “Ik ben benieuwd of ik later een boek tegenkom, door één van jullie geschreven”.

Ouderavond 21e eeuwse vaardigheden

Hoe ziet ons onderwijs in de toekomst er uit? Welke vaardigheden zijn dan nodig, waar zijn we zuinig op en wat willen we liever kwijt? Ouders en leerkrachten dachten samen na over over ons onderwijs, over vaardig zijn en waardig zijn en deden ervaring op met enkele vaardigheden. 

Groep 4 naar de Bouwspeeltuin

In groep 4  zijn wij met het thema Bouwen bezig.  
Daarom zijn wij in Rotterdam naar de Bouwspeeltuin geweest. 
Om daar ons eigen ‘huis’ te  bouwen. 
Al  snel na aankomst krijgen wij allemaal een hamer en een bak met spijkers.  
Even later wordt er druk getimmerd. 
Samen overleggen waar de ramen en deuren komen. En hoe gaan wij het dak maken? 
De ochtend vliegt om. Als de vloer en meubels ook klaar zijn gaan wij in onze eigen hut eten. 
Wij kunnen trots zijn op de resultaten.