Ouderavond 21e eeuwse vaardigheden

Hoe ziet ons onderwijs in de toekomst er uit? Welke vaardigheden zijn dan nodig, waar zijn we zuinig op en wat willen we liever kwijt? Ouders en leerkrachten dachten samen na over over ons onderwijs, over vaardig zijn en waardig zijn en deden ervaring op met enkele vaardigheden. 

Groep 4 naar de Bouwspeeltuin

In groep 4  zijn wij met het thema Bouwen bezig.  
Daarom zijn wij in Rotterdam naar de Bouwspeeltuin geweest. 
Om daar ons eigen ‘huis’ te  bouwen. 
Al  snel na aankomst krijgen wij allemaal een hamer en een bak met spijkers.  
Even later wordt er druk getimmerd. 
Samen overleggen waar de ramen en deuren komen. En hoe gaan wij het dak maken? 
De ochtend vliegt om. Als de vloer en meubels ook klaar zijn gaan wij in onze eigen hut eten. 
Wij kunnen trots zijn op de resultaten.