Een geheimzinnige prediker

Met kerkgeschiedenis hebben we in groep 8 het verhaal van een geheimzinnige prediker gehoord. Zijn schuilnaam was “Jerome”, hij sprak op geheime bijeenkomsten, vaak was hij ook vermomd. Wie is die man toch? Guido de Brès!  In de nacht van 1 op 2 november gooit hij een pakje over een kasteelmuur. Daarin zit de Nederlandse geloofsbelijdenis en een brief aan koning Filips II.  Helaas werden de vervolgingen niet minder door deze actie. De geheimzinnige prediker werd gepakt en stierf aan de galg. Bang voor de dood was hij niet, hij had een troost in leven en… sterven. 

De laatste brief

We hebben ook een brief gelezen, die hij vlak voor zijn dood aan zijn moeder schreef. Een ontroerende brief geschreven op 19 Mei 1567, dus 12 dagen vóór zijn dood. Wil je de brief ook lezen klik dan op de onderstaande link.

klik hier voor de laatste brief

 

Hervormingsdag

Luther]
Luther

Het is vandaag Hervormingsdag. Al bijna vijf eeuwen geleden, in 1517 spijkerde Maarten Luther de 95 stellingen aan de deur van de slotkapel van Wittenberg. Waarom deed hij dat? In die tijd had je geen kranten en geen tv laat staan dat je internet had. Als iets belangrijks te vertellen had, dan deed je dat op de deur van de kerk.

In groep 7 hebben we “Een vaste burcht” geluisterd, psalm 46 gezongen en het leven van Luther weer doorgenomen met de powerpoint presentatie die een groep 8 een paar jaar geleden gemaakt heeft.

Bekijk hier de presentatie of de toelichting (in word)

We vroegen ons af wat er nu precies in die 95 stellingen stond, hier is het na te lezen: link

Leerlingenraad werkt aan expositie leerlingenwerk

Een paar keer per jaar vergadert de leerlingenraad. Vanmorgen zijn weer veel punten besproken.

Groepskunst
Één van de meest bijzonder activiteiten is wel de expositie van leerlingenwerk in de hal.
Niet alleen het werk van de beste tekenaar komt daar te hangen, maar een groepskunstwerk.
De leerlingenraad gaat schilderijen uitzoeken die de groepen 3 t/m 8 na kunnen maken. Vervolgens worden ze in de hal opgehangen. De leerlingenraad presenteert dit idee in de groepen.

Naar aanleiding van eerder leerlingenraadsvergaderingen zijn onlangs nieuwe atlassen, verfschorten, nieuwe stoelen voor de hal en nieuw kleutermeubilair aangeschaft.

Er ligt een voorstel om psalmboekjes aanschaffen die je dan de hele schoolperiode bij je houdt en na afloop mee mag nemen.

Verder komt er hinkelbaan op het plein. De fietsenstalling blijft ook punt van aandacht:
De leerlingenraad kijkt twee weken hoe druk het is in de fietsenstalling, mischien is het nodig de indeling te veranderen.

In de leerlingenraad zitten 6 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Binnenkort worden weer verkiezingen voor de leerlingenraad georganiseerd.

(De leerlingenraad is onderdeel van onze invulling van burgerschapsvorming, dat gaat onder ander om: leren wat democratie is, luisteren naar de ander, elkaar kritisch bevragen, lessen over verkiezingen, een leerlingenraad die meebeslist over schoolregels en andere zaken in en om de school.)