Een militair in groep 6

Na een bezoek van militair Jansen is groep 6 helemaal op de hoogte van rangen in het leger, de opleiding tot militair, het schieten met een wapen, camoufleren en het werken met een gasmasker.
We bekeken foto’s van de uitzending van soldaten naar Afganistan en natuurlijk wilden we ook graag weten hoe dat voelt…. een helm op je hoofd.

EHBO-diploma’s uitgereikt

Afgelopen week hebben de leerlingen van groep 8 hun EHBO-diploma gekregen. Onder toeziend oog van ouders moesten echter eerst wel de geleerde vaardigheden in de praktijk gebracht worden tijdens een enorme oefening.

De EHBO-ers die al deze vaardigheden aangeleerd hebben, werden tenslotte ook in het zonnetje gezet.

Groep 8 in Soesterberg

Op zoek naar meer informatie over de gebeurtenis op 10 mei 1940 hebben we een bezoek gebacht aan het Militaire Luchtvaart Museum in Soesterberg. We zijn anderhalf uur ingeleid in de geheimen van onze luchtmacht ten tijde van de Wereldoorlogen. Daarna mochten we zelf rondkijken en ….enkele geluksvogels mochten mochten in de F-16 simulator plaatsnemen.