Wie maakt de snelste boot of het snelste vliegtuig?

 

Vliegtuig:

Jullie gaan van een bepaald aantal materialen een vliegtuig bouwen wat zo lang mogelijk moet vliegen/ zweven. De kinderen krijgen 30 tot 45 minuten de tijd om het vliegtuig te maken en te testen. Hierna wordt er een wedstrijd gehouden: Wie komt het verste?

speedboot

Jullie mogen ook een snelle boot proberen te maken. Bedenk een techniek waardoor jouw boot vooruit komt. Hoe sneller, hoe beter. Na 45 minuten bouwen en testen gaan we kijken welke boot het hardste gaat.

 

Denk alvast maar eens na over hoe jij dit zou aanpakken..!

Een Romein in de klas!

Avé! Op deze manier werd groep 6 op vrijdagmorgen begroet en kwam er een echte Romein de klas binnen. We hadden al veel over de Romeinen gelezen en gehoord, maar het is natuurlijk veel leuker om al onze vragen aan een Romein zelf te stellen! Waarom moesten de soldaten eigenlijk zo ver lopen; konden ze niet gewoon te paard reizen? Wat heeft ‘onze’ soldaat allemaal op zijn rug? En waarom heeft hij zo’n groot schild nodig?