Info 6

De 6e info van dit schooljaar is beschikbaar, de onderwerpen:

 • Team
 • Even voorstellen
 • Een bedankje van 2x
 • Leerlingen
 • Contactavonden
 • Ouderpanel
 • Relatie school/kerk
 • Opbrengsten Woord en Daad
 • Fietsenstalling
 • Kunstgras
 • Dyslexie; een onderwijsfout
 • Dammen
 • Ouderbijdrage
 • Schoolkalender
 • Aanvraag vakantieverlof
 • Vakantie

Download:

 

Info 5

De eerste info van 2017 staat online:

 • Nieuw.. 1
 • Team.. 1
 • Leerlingen. 2
 • Cito-toesting. 2
 • Ouderpanel 2
 • Verhuizingen. 2
 • Aanmeldingen. 3
 • Communicatie via Whatsapp. 3
 • Lezen. 3
 • Schoolreis. 3
 • Schoolfotograaf. 3
 • Opbrengsten Woord en Daad. 3
 • Dyslexie. 4
 • Koninklijk bezoek. 4
 • Fietsenstalling. 4
 • Schoolkalender. 4

Download