Info 5

De eerste info van 2017 staat online:

 • Nieuw.. 1
 • Team.. 1
 • Leerlingen. 2
 • Cito-toesting. 2
 • Ouderpanel 2
 • Verhuizingen. 2
 • Aanmeldingen. 3
 • Communicatie via Whatsapp. 3
 • Lezen. 3
 • Schoolreis. 3
 • Schoolfotograaf. 3
 • Opbrengsten Woord en Daad. 3
 • Dyslexie. 4
 • Koninklijk bezoek. 4
 • Fietsenstalling. 4
 • Schoolkalender. 4

Download

Delen: