Info 5

17 Februari is een nieuwsbrief verschenen met informatie over:

 • Team
 • Lijdenstijd en Pasen
 • Ouderpanel
 • Rapporten en contactavonden
 • Jubileum
 • Vrijwillige ouderbijdrage
 • Schooldammen
 • Voorschoolse opvang
 • Fietsenstalling
 • Geen school
 • Schoolagenda
 • Leestip (van de leescoördinatoren )
 • Vakantie

Download:

Delen: