Info 6

De 6e info van dit schooljaar is beschikbaar, de onderwerpen:

 • Team
 • Even voorstellen
 • Een bedankje van 2x
 • Leerlingen
 • Contactavonden
 • Ouderpanel
 • Relatie school/kerk
 • Opbrengsten Woord en Daad
 • Fietsenstalling
 • Kunstgras
 • Dyslexie; een onderwijsfout
 • Dammen
 • Ouderbijdrage
 • Schoolkalender
 • Aanvraag vakantieverlof
 • Vakantie

Download:

 

Delen: