Info 5

De inhoud:

Team
Nieuwe leerlingen
Instroomgroep
Aanmelding nieuwe leerlingen
Thema-avond bestuur, team en MR
Cito-toetsen, rapporten en contactavonden
Schoolregel
Wecycle
Opbrengsten Woord en Daad
Fietsenstalling
Lesvrij groep 1 t/m […] Continue Reading…