Groep 5 | Rekenen op de computer

In groep 5 zijn we aan de slag gegaan met het maken van de rekenopgaven op de computer. De kinderen maken dus de sommen die in het lesboek staan niet in hun schrift, maar op de computer. Bij de kinderen en de juffen bevalt dit erg goed. De antwoorden die de kinderen invullen worden per opgave gecontroleerd. Wanneer een som niet goed uitgerekend is, krijgen de kinderen nog een mogelijkheid om het goede antwoord in te vullen. Al de resultaten kunnen de juffen terug zien op de computer. Ideaal dus!

Hieronder kunt u foto’s zien van kinderen die achter de computer aan het werk zijn. Ook ziet u foto’s van het samenwerken tijdens de les van sociale vaardigheidstraining (SoVa) en u ziet een paar foto’s van de kinderen die met pluswerk van rekenen bezig zijn.

Delen: