Leerlingenraad werkt aan expositie leerlingenwerk

Een paar keer per jaar vergadert de leerlingenraad. Vanmorgen zijn weer veel punten besproken.

Groepskunst
Één van de meest bijzonder activiteiten is wel de expositie van leerlingenwerk in de hal.
Niet alleen het werk van de beste tekenaar komt daar te hangen, maar een groepskunstwerk.
De leerlingenraad gaat schilderijen uitzoeken die de groepen 3 t/m 8 na kunnen maken. Vervolgens worden ze in de hal opgehangen. De leerlingenraad presenteert dit idee in de groepen.

Naar aanleiding van eerder leerlingenraadsvergaderingen zijn onlangs nieuwe atlassen, verfschorten, nieuwe stoelen voor de hal en nieuw kleutermeubilair aangeschaft.

Er ligt een voorstel om psalmboekjes aanschaffen die je dan de hele schoolperiode bij je houdt en na afloop mee mag nemen.

Verder komt er hinkelbaan op het plein. De fietsenstalling blijft ook punt van aandacht:
De leerlingenraad kijkt twee weken hoe druk het is in de fietsenstalling, mischien is het nodig de indeling te veranderen.

In de leerlingenraad zitten 6 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Binnenkort worden weer verkiezingen voor de leerlingenraad georganiseerd.

(De leerlingenraad is onderdeel van onze invulling van burgerschapsvorming, dat gaat onder ander om: leren wat democratie is, luisteren naar de ander, elkaar kritisch bevragen, lessen over verkiezingen, een leerlingenraad die meebeslist over schoolregels en andere zaken in en om de school.)