Groep 4 in Blijdorp

Als je haar maar goed zit!

28 maart ging groep 4 op excursie naar Blijdorp. Aan de hand van een speurtocht hebben we dieren bekeken, maar deze keer in het bijzonder goed gelet op de vacht van de dieren. Waar dienen de verschillende vachten voor? We hebben ontdekt dat een huid zacht, stug, glad  of wollig kan zijn. Het type vacht heeft o.a. te maken met de omgeving waarin dieren leven. Een vacht met strepen, stippen of vlekken kan als camouflage dienen. Denk bijv. aan een zebra: de strepen geven een zebra in een kudde extra bescherming. In zo’n groep lopen de strepen van alle zebra’s als het ware in elkaar over en is het dier als individu moeilijk te herkennen.

Workshop Verhaal schrijven

Maandagmiddag 4 februari stapt Teunie Suijker ons lokaal, van groep 4,  binnen.

Zij is schrijfster van kinderboeken en komt ons een les ‘Kort verhaal schrijven’ geven.

Wat heeft zij al veel boeken geschreven!!

Eerst vertelt zij ons hoe zij aan ideeën voor een boek komt, bv. een berichtje uit de krant of een gebeurtenis in haar omgeving.

Na heel veel woorden over een gekozen onderwerp opgeschreven te hebben gaat zij met die woorden allerlei zinnen maken.

En zo ontstaat haar nieuwe boek.

Nu gaan wij aan de slag. Wij bedenken waarover wij willen schrijven en noteren woorden over ons onderwerp. Daarvan maken wij  korte zinnen en bedenken dan  het begin, slot en tussenstuk van ons verhaal. En wat ontstaan er mooie, spannende verhalen.

Wij wilden allemaal wel ons verhaal voorlezen. Tot slot zei Teunie: “Ik ben benieuwd of ik later een boek tegenkom, door één van jullie geschreven”.

Ouderavond 21e eeuwse vaardigheden

Hoe ziet ons onderwijs in de toekomst er uit? Welke vaardigheden zijn dan nodig, waar zijn we zuinig op en wat willen we liever kwijt? Ouders en leerkrachten dachten samen na over over ons onderwijs, over vaardig zijn en waardig zijn en deden ervaring op met enkele vaardigheden.