Groep 4 naar de Bouwspeeltuin

In groep 4  zijn wij met het thema Bouwen bezig.  
Daarom zijn wij in Rotterdam naar de Bouwspeeltuin geweest. 
Om daar ons eigen ‘huis’ te  bouwen. 
Al  snel na aankomst krijgen wij allemaal een hamer en een bak met spijkers.  
Even later wordt er druk getimmerd. 
Samen overleggen waar de ramen en deuren komen. En hoe gaan wij het dak maken? 
De ochtend vliegt om. Als de vloer en meubels ook klaar zijn gaan wij in onze eigen hut eten. 
Wij kunnen trots zijn op de resultaten.

Delen: