Info 4

De info van november is hier te downloaden, deze keer over:

 • Team.. 1
 • Nieuwe leerlingen. 1
 • EHBO.. 2
 • Schoolkrant. 2
 • Kerstviering. 2
 • Contactavonden Fijn  dat. 2
 • Schoolregel 2
 • Kindertijdschriften. 3
 • Ouderbijdrage. 3
 • Creamorgens. 3
 • Teamdag. 3
 • Schoonmaakavond. 3
 • Matten en vloer. 3
 • Opbrengsten Woord en Daad. 4
 • Fietsenstalling. 4
 • Overblijven. 4
 • Schoolkalender. 4

Download:

Delen: