Info 4

De november Info is uit:

 • Team ………………………….. 1
 • Leerlingen ………………….. 1
 • Schoolkrant …………………. 1
 • MR ……………………………… 1
 • Ouderbijdrage ……………… 1
 • Schoolplein …………………. 1
 • Opbrengsten Woord en Daad …………………………… 2
 • Contactavonden…………… 2
 • Creamorgen ………………… 2
 • Schoonmaakavond ………. 2
 • ROV ……………………………. 2
 • Ouderpanel …………………. 2
 • Leerlingenraad …………….. 3
 • Jeugdcultuurfonds ……….. 3
 • Fietsenstalling ……………… 3
 • Van de gemeente Krimpenerwaard …………. 4
 • Schoolkalender ……………. 5

Download:

Delen: