Info 5

De inhoud:

 • Team
 • Nieuwe leerlingen
 • Instroomgroep
 • Aanmelding nieuwe leerlingen
 • Thema-avond bestuur, team en MR
 • Cito-toetsen, rapporten en contactavonden
 • Schoolregel
 • Wecycle
 • Opbrengsten Woord en Daad
 • Fietsenstalling
 • Lesvrij groep 1 t/m 4
 • Verhuisd
 • Schoolkalender (maand februari 2018) 

Download

Delen: