Markeringsmoment directiewissel ONS

Op 7 juni jl. markeerden we met leerlingen, ouders, oud-leerlingen en belangstellenden de directiewissel die per 1 augustus as. zal plaatsvinden.
Na 29 jaren als directeur op onze school geeft A.C. van Zaanen de directietaken over aan Jan de Visser en Marieke van Zijl!
Dankbaarheid voor de betrokkenheid en inzet hebben de leerlingen aan meester Van Zaanen getoond tijdens een gezellige morgen met zingen, spelletjes in de klas en het overhandigen van mooie cadeaus.
’s Avonds toonden alle groepen iets uit de geschiedenis en was er gelegenheid om A.C. van Zaanen en elkaar te ontmoeten!

Delen: