Privacy

Alle persoonsgegevens worden door de school met grote zorgvuldigheid beheerd. We werken aan transparantie en informeren u over welke informatie we gebruiken en waarom. Voor het gebruik van afbeeldingen en adresgegevens in communicatie vragen wij ieder jaar uw toestemming.

Transparantie

In het privacyreglement kunt u lezen over hoe we omgaan met uw privacy. Daarnaast hebben we in een transparantiedocument. Dit document is een leesbare uitwerking van ons privacyreglement. 

Transparantie over privacy ONS (2019)

Toestemming wijzigen

Via de Parro-App kunt u uw privacy-toestemmingen inzien en evt wijzigen. Aan het einde van het schooljaar sturen we een mail met oproep en instructies om uw gegevens te checken en evt. wijzigen door te geven.

Wellicht ten overvloede: ook reeds geplaatste info of foto’s kunt u weer laten verwijderen, neem daarvoor contact op met de leerkracht of via privacy@ons-stolwijk.nl

Privacyreglement

Het privacyreglement gaat over het gebruik van gegevens van uw kind en dat er regels zijn voor het gebruik van die gegevens. We beschrijven voor welke doelen en hoe we deze persoonsgegevens gebruiken.

Privacyreglement ONS (2019) (408 downloads )

Responsible Disclosure

(melden van zwakke plekken)

Op de Oranje-Nassauschool vinden wij de veiligheid van onze systemen en werkwijzen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen en werkwijzen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Als u een zwakke plek heeft gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om de persoonlijke gegevens van leerlingen, ouders en leerkrachten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen u:

  • Uw bevindingen te mailen naar privacy@ons-stolwijk.nl 
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens in te kijken, verwijderen of aanpassen,
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
  • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

  • Wij reageren binnen 5 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
  • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
  • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
  • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
  • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, 
  • Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Melding Privacy-incident of datalek

Hoe wij met  informatiebeveiligingsincidenten en datalekken om gaan staat beschreven in het protocol beveiligingsincidenten en datalekken. De werkwijze sluit aan bij de uitgangspunten in het informatiebeveiligings- en privacybeleid van de Oranje-Nassauschool (ONS) te Stolwijk.
Het protocol biedt een handleiding voor de professionele melding, beoordeling en afhandeling van beveiligingsincidenten en datalekken. Het doel hiervan is het voorkomen van beveiligingsincidenten en datalekken.

Protocol Beveiligingsincidenten en datalekken ONS (2020) (424 downloads )

 

Heeft u een datalek of privacy-incident geconstateerd, dan bent u verplicht dat te melden. Dat kan via onderstaand formulier.

Meldingsformulier Privacy-incident of datalek

Protocol Sociale Media

volgt link

Delen: