Sponsoring

Samen met ouders en kinderen zetten we ons in voor anderen, maar ook andersom . We geven een indruk van sponsoring dòòr en vòòr de ONS.

…door ONS

Projecten, verkoopacties en sponsoractiviteiten

Jaarlijks worden door verschillende instanties presentaties gegeven in diverse groepen. Verschillende groepen doen daarna een actie voor het goede doel. Denk daarbij aan Bartimeus, Maf, Hoop voor Afrika enz.
Tijdens projectweken of andere grote activiteiten wordt ook vaak een goede bestemming gekozen voor de opbrengsten van de activiteiten van kinderen. Zo willen we kinderen leren om iets te doen voor anderen.

Stichting Woord en Daad

Elke maandagmorgen wordt er geld ingezameld voor de hierboven genoemde stichting. Het geven gebeurt op basis van vrijwilligheid. Zolang de banken in de nabijheid van school gesloten zijn willen we u vriendelijk vragen “bonnetjes” te kopen (overmaken via bank en te verkrijgen op school) zodat we zo min mogelijk contant geld op school hebben.

De school heeft 8 individuele kinderen geadopteerd. Dat zijn jonge kinderen, die op onze kosten gevoed, gekleed en onderwezen worden. Hun ouders kunnen het onmogelijk zelf opbrengen. Dankzij de geweldige medewerking van ouders en kinderen is de opbrengst voldoende. De financiële verplichting voor deze kinderen bedraagt totaal ruim € 3250,-. Daarnaast worden af en toe giften gegeven aan incidentele doelen. Via schoolkrant en info’s wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Stichting Ref. Hulpactie ‘Woord & Daad’
Spijksedijk 18a
4207 GN Gorinchem
Tel. (0183) 624288

Beterboek

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject “Het BeterBoek” voor de kinderafdeling en dagbehandeling van het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.
Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het Groene Hart Ziekenhuis te Gouda gratis Het BeterBoek van Bureau Méteau uitgereikt!

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen, Het BeterBoek helpt hierbij.

..voor de ONS

Advertenties Schoolkalender

In de jaarlijkse schoolkalender worden advertenties geplaatst van betrokken ondernemers die de school graag willen steunen.

Tenslotte

Onze school is zeer terughoudend ten aanzien van structurele sponsoring door het bedrijfsleven. In de afgelopen jaren heeft af en toe een onderneming, rond het realiseren van een project, een schenking in natura gedaan.

Op geen enkele wijze aanvaardt de school uit bovengenoemde activiteiten voortkomende verplichtingen, die de goede gang of kwaliteit van het onderwijs aantasten.

Delen: