Verlof aanvragen

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven.
Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een
uitzondering op deze regel mogelijk.
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan
de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels
staan in deze folder beschreven.

Leerplichtfolder (1198 downloads )

Verlof aanvragen kan door onderstaand formulier te downloaden en in te leveren bij de directie.

Aanvraag formulier Vrijstelling Schoolbezoek (378 downloads )

 

Delen: