Wetenschap en Techniek

In onze school hebben we ruimtes ingericht als Makerspace. In deze ruimtes kunnen kinderen dingen maken, innoveren, te inspireren, kennis delen en van elkaar leren.

De kinderen kunnen aan de slag in de technologiehoek, het constructie-eiland, de studio, het atelier en de werkplaats.

Wetenschap en Techniek op de ONS

Onze kinderen leven en gaan werken in een wereld waarin technologie een grote rol speelt. In deze wereld staan we voor complexe uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van het klimaat, de energietransitie, voedsel, mobiliteit en kunstmatige intelligentie. Daar zijn creatieve en flexibele professionals voor nodig.

Kinderen zijn van nature creatief. We willen die talenten verder ontwikkelen door ze oplossingen te laten vinden die al bedacht zijn, maar ook door ze te stimuleren om zelf oplossingen te bedenken en deze uit te werken.

Wetenschap & Techniek vullen we in met 3 verschillende typen lessen/lesinhoud:

  • Kennis
  • Vaardigheden
  • Maakonderwijs

 

Er zijn steeds 2 aspecten van belang:

 

  • Het juiste leerproces
  • Een juiste leeromgeving

1. Kennis: Natuur en Techniekles

 

In de Natuur&Techniek lessen komen veel technische en natuurkundige principes aan de orde, op die manier leren de kinderen de theorie. Deze kennis is een basis om het goed te kunnen toepassen. 

 

2. Vaardigheden: creamorgens

Tijdens de creamorgens leren kinderen (hand)vaardigheden: solderen, hout bewerken, druktechnieken, textiel bewerken, programmeren, werken met papier, verf en bijvoorbeeld koken en bakken. De kinderen kiezen zelf aan welke workshops ze deelnemen. Deze workshops zijn voor de hele bovenbouw door de hele school heen.

Meer over de Creamorgens

3. Maakonderwijs: Wetenschappelijke benadering, de toepassing

Bij W&T is het leerproces belangrijker dan het product dat de leerlingen maken. Met de juiste opdrachten onderzoeken en ontwerpen kinderen op hun eigen niveau. Ondertussen ontwikkelen de kinderen ook in deze fase hun kennis uit de lessen en de vaardigheden uit de creamorgens door ze toe te passen. Deze lessen vinden vooral plaats tijdens het wekelijkse maakuur, maar ook in tijd die vrij komt door met dag- of weektaken te werken.

Maakonderwijs

Ook bij maakonderwijs zijn deze 2 factoren van belang:

  • Leerproces: Denken, doen, delen, met Groow als hulpmiddel
  • Leeromgeving: de technologiehoek, het constructie-eiland, de studio, het atelier en de werkplaats.

Leerproces:

Denken, Doen, Delen

Het leerproces delen we in met 3 woorden: Denken, Doen, Delen. 

Opdrachten

We maken zelf opdrachten of challenges, maar we gebruiken ook de 60  zestig betekenisvolle challenges van Heutink. Deze opdrachten voeren we allemaal uit in de indeling Denken, Doen, Delen. Dat proces wordt met de Groow-toolkit ingevuld.

Groow

We ontwerpen met de Groow-toolkit een proces waarmee de leerlingen een opdracht of project kunnen doorlopen. Aan de leerkracht de taak om dit proces te coachen en te begeleiden. Door middel van oplever of einddoelen, checkpunten en belevingen kunnen de leerlingen worden gestuurd in dit proces. 

Op deze manier worden leerlingen zicht bewust van het proces, de fases, de activiteiten, maar ook de emoties tijdens de uitvoering. We gebruiken de toolkit om het ontwerpproces bespreekbaar en tastbaar te maken.

Talentontwikkeling en 21e eeuwse vaardigheden
In feite werken we zo volgens de principes van Ontwerpend en onderzoekend leren, ook wel Design Based Learning. Hierbij kunnen de leerlingen ontdekken waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden en passen we veel 21e eeuwse vaardigheden toe.

 

Ontwerpend en onderzoekend leren (Design Based Learning) is een creatief en analytisch proces om door middel van creëren, onderzoeken en prototypen tot waardevolle oplossingen te komen. Door het proces centraal te stellen worden complexe vraagstukken behapbaar en stapsgewijs vertaald naar nieuwe inzichten. Zo’n proces vraagt om een open mindset, het toepassen van zachte vaardigheden, multi-disciplinair kunnen samenwerken en kunnen leren leren. Uitermate geschikt dus om in de basisschool 21e eeuwse vaardigheden en talentontwikkeling te bevorderen.

Leeromgeving

Op de ONS hebben we de leeromgeving ingericht voor W&T. Kinderen kunnen aan de slag in de technologiehoek, het constructie-eiland, de studio, het atelier en de werkplaats.

Tags: Design Based Learning DBL , Ontwerpend leren, Groow, 21e eeuwse vaardigheden, OGO, ontwikkelingsgericht onderwijs.

Delen: